Endoscòpies

L’endoscòpia és un acte mèdic que consisteix en la introducció d’un tub flexible amb videocàmera incorporada en l’estructura per un orifici natural del cos, la boca o anus (en el cas de la digestiva) que permet la visualització directa del tub digestiu , i per tant diagnostica les seves patologies. Actualment tenim incorporades a la endoscòpia, diferents tècniques que permeten fer tractaments d’una manera poc invasiva i amb menys risc.

La Videogastroscòpia i Videocolonoscòpia formen part del diagnòstic quotidià en digestologia gràcies a que es realitzen amb sedació del pacient . Aquesta sedació, en el nostre cas, està feta per un anestesista que controla en tot moment al pacient, el que minimitza el risc d’excés de sedació. També perquè aquest mitjà diagnòstic es segur, poc invasiu i amb poc risc.
També ajuda a un millor confort de l’exploració, el fet que utilitzem CO2 per la insuflació del tub digestiu, que reabsorbeix molt més ràpid i disminueix la distensió abdominal.

Les tècniques endoscòpiques actuals ens permeten realitzar actes terapèutics amb poc risc i seguretat ens mans expertes (l’equip de Sauquia fa 40 anys que realitza endoscòpies: polipectomies, mucosectomies, dilatacions, esclerosi, col·locació de pròtesi). Els actes terapèutics citats es realitzen sense ingrés i amb estada d’observació de poc temps.

Altres tècniques : ENDOCÀPSULA: Estudi del budell prim amb una càpsula que realitza varies fotos per segon i permet veure tot el budell prim i les seves possibles alteracions de la mucosa.
TRACTAMENT DE LA OBESITAT: Col·locació de Baló Intragàstric, tècnica que es realitza sota control videogastroscòpic.
Reducció gàstrica per Suturing Sytem (en preparació): Que permet la reducció gàstrica per tècnica endoscòpica, sense ingressos i la posterior eliminació d’aquesta si fos per indicació mèdica o per decisió del pacient, una vegada resolta la seva obesitat.

globopcat

Si tens alguna consulta
contacta amb nosaltres
aquí