Serveis, proves i intervencions

 

A la Unitat d’Aparell Digestiu de Sauquia, disposem d’un Àrea d’Endoscòpies per realitzar, entre altres proves invasives, endoscòpies y biòpsies. Un treball coordinat amb un laboratori clínic i varis equips de cirurgia i radiologia, que ens permeten oferir una atenció multidisciplinar enfocada a cada un dels nostres pacients. Per realitzar proves complementàries no invasives, a més contem amb un Gabinet de Diagnòstics i Tractament.
Coneix la nostra cartera de serveis al pacient, i si algun dia vols concertar una visita, no dubtis a trucarnos o escriure’ns. Aquí trobaràs las adreces i telèfons de les persones de contacte a Sauquia.

1. ENDOSCÒPIA DIAGNÒSTICA I TERAPÈUTICA

ENDOSCÒPIA DIAGNÒSTICA I TERAPÈUTICA

LA COLONOSCÒPIA

És una de les principals proves digestives, tant per la seva vessant diagnòstica com terapèutica. Consisteix en la introducció del colonoscòpia per l’anus per veure el còlon sencer (cec, ascendent, transvers, descendent, sigma i recte) o bé part d’ell, i l’ili terminal si fos necessari. La durada del procediment és variable, entre 15-30 minuts.

La colonoscòpia està indicada per a diagnosticar, diversos símptomes i malalties digestives com són:

 • Càncer de còlon
 • Polips de colon
 • colitis Ulcerosa
 • diverticulosis
 • Malaltia de Crohn
 • Restrenyiment i incontinència fecal
 • diarrea crònica
 • Dolor abdominal crònic
 • Canvi de ritme intestinal
 • Sagnat rectal (rectorràgia)
 • Control post -Cirurgia

Indicacions de la colonoscòpia per a prevenció del càncer colorectal:

Persones sanes majors de 50 anys: el càncer de còlon afecta principalment a persones majors de 50 i fins 80 anys. Es farà en una freqüència de cada 8-10 anys.

Persones amb antecedents familiars: si un familiar proper ho ha patit, augmenten les possibilitats de desenvolupar un càncer de còlon. Per això es recomana la primera colonoscòpia als 40 anys. Freqüència de cada 5 anys.

Persones amb antecedents de pòlips: la presència de pòlips en el còlon pot indicar una predisposició a que apareguin nous. La freqüència dependrà de les característiques del pòlip.

Persones amb malalties inflamatòries intestinals cròniques: com poden ser la Malaltia de Crohn o la colitis ulcerosa.

Poliposi familiar

LA GASTROSCÒPIA

És una de les proves digestives més emprades per les seves dues vessants, diagnòstica i terapèutica. Consisteix en la introducció d’un tub per la boca del pacient que permet la visualització directa de la part alta del tub digestiu (esòfag, estómac i duodè).

La gastroscòpia és una de les principals proves del diagnòstic, entre altres, de les següents malalties digestives o símptomes:

 • Acalàsia
 • Cirrosi hepàtica
 • Dolor abdominal, epigastri
 • Disfàgia o dificultat per empassar
 • Malaltia Celíaca
 • Gastritis (agudes o cròniques): Control
 • Infecció per Helicobacter pylori
 • Melenes (sang fosca en femta)
 • Reflux gastroesofàgic i hèrnia de hiat
 • Úlceres gàstriques o duodenals
 • Vòmits amb sang
 • Càncer gàstric i esofàgic
 • Diverticles esofàgics / duodenals

No requereix d’una preparació especial com en el cas de la colonoscòpia, només cal estar en dejú. No ha de menjar ni beure res en les 6 hores prèvies a l’examen.

 

2. FISIOTERÀPIA DEL SÒL PÈLVIC i BIOFEEDBACK

FISIOTERÀPIA DEL SÒL PÈLVIC i BIOFEEDBACK

La fisioteràpia del sòl pelvià és la branca de la fisioteràpia encarregada d’evitar o tractar les disfuncions que afecten la musculatura del sòl pèlvic.

Es realitza una valoració personalitzada de cada problema, per intentar trobar la causa i la solució més adequada. L’avaluació es fa tant a nivell local com global, centrant-nos en la zona pèlvica i en les estructures que la componen (ossos, músculs, lligaments i vísceres).

Durant la sessió s’utilitza aparatologia com el biofeedback (aparell que ajuda a aprendre a contraure de manera voluntària la musculatura del sol pelvià), l’electroestimulació (busquem un augment del to muscular), exercicis de gimnàstica abdominal hipopressiva (exercicis actius dirigits a potenciar el sol pèlvic), tècniques miofascials i teràpia manual.

 

3. COLOPROCTOLOGIA. TRACTAMENT HEMORROIDAL AMB HELP TPM i HEMORROIDECTOMIA QUIRÚRGICA

COLOPROCTOLOGIA. TRACTAMENT HEMORROIDAL AMB HELP TPM i HEMORROIDECTOMIA QUIRÚRGICA

HEMORROIDES

Les hemorroides són varius o inflamacions de les venes en el recte i l’anus. La malaltia hemorroïdal és la conseqüència d’una dilatació anormal dels vasos sanguinis i el desplaçament d’aquests cap a l’anus. En funció de la seva evolució, es diferencien quatre graus de severitat. La classificació d’un pacient en un d’aquests graus es determina mitjançant els símptomes, l’exploració clínica i anoscópica. Els símptomes de les hemorroides són:

 • sagnat
 • picor
 • coïssor
 • humitat
 • Palpació d’embalums a l’anus

Per a les etapes inicials de la patologia, comptem amb el procediment més innovador, la tecnologia Làser HELP ™, mínimament invasiva i indolora. Es tracta d’una tècnica molt senzilla que no provoca l’aspiració de teixits, sinó només el tancament de l’artèria sense sutures ni punts interns.

Una altra de les alternatives per tractar-les sense cirurgia és l’esclerosi hemorroïdal interna. Consisteix en injectar un líquid esclerosant per produir una cremada química controlada que “s’assequi” la vena hemorroïdal. És un procediment que es realitza habitualment en consulta, sense necessitat de preparació prèvia ni anestèsia a traves d’un rectoscòpia. És gairebé indolor.

Quan la patologia arriba als graus III i IV, es requereix cirurgia ambulatòria en quiròfan, mitjançant anestèsia regional-epidural i amb una breu estada al centre menor a 24 hores.

FÍSTULES

La fístula anal és una úlcera el·líptica d’eix vertical que produeix un dolor intens, situada per sobre de l’orifici anal. En aquesta patologia, el tractament es quirúrgic, cirurgia ambulatòria.

 

4. ENDOCÀPSULA

ENDOCÀPSULA

La càpsula endoscòpica és una prova digestiva que permet visualitzar exhaustivament i d’una manera mínimament invasiva l’intestí prim. Està especialment indicada per al diagnòstic de les hemorràgies digestives d’origen fosc, Malaltia de Crohn, Malaltia Celíaca, tumors a l’intestí prim, síndromes de poliposi gastrointestinals i de síndromes malabsortius d’origen desconegut.

Per a la realització d’aquesta prova digestiva, el pacient haurà de ingerir aquesta càpsula endoscòpica d’un sol ús, que porta incorporades una mini càmera i una font lluminosa, que li permetran prendre imatges de tot el trajecte, durant unes 8h. L’expulsió posterior es farà seva per l’anus a les 24- 48 hores.

 

5. BREATH TEST. TEST D’INTOLERÀNCIA ALIMENTÀRIA

BREATH TEST. TEST D’INTOLERÀNCIA ALIMENTÀRIA

El test de l’alè és una prova que consisteix a recollir una mostra d’alè uns minuts després de la ingestió d’un líquid especial. És una prova que permet diagnosticar intoleràncies de grups alimentaris: lactosa, fructosa, sacarosa, sorbitol

 

6. PILOTA INTRAGÀSTRICA

PILOTA INTRAGÀSTRICA

Es tracta d’introduir un objecte, en aquest cas el conegut pilota de silicona a l’estómac. D’aquesta manera, obtenim un espai constantment reduït a l’estómac de manera que es limita la quantitat d’aliments que es poden ingerir i que van a anar a parar a l’estómac i, s’aconsegueix una sensació de sacietat amb menys menjar . La implantació de la pilota com la seva retirada no requereix de cirurgia major, ni d’anestèsia general, es realitza sota sedació.

 

7. MANOMETRIA ESOFÀGICA I ANAL

MANOMETRIA ESOFÀGICA I ANAL

La manometria esofàgica és una exploració indicada en el diagnòstic de trastorns motors esofàgic o alteracions del EEI, en el context de símptomes com la disfàgia (problemes de la deglució) o el reflux gastroesofàgic, entre d’altres.

És una prova diagnòstica que té com a finalitat mesurar el funcionament motor de l’esòfag i esfínters esofàgic inferior i superior.

Per a la realització de la prova, que té una durada no superior a 20 minuts, l’especialista en aparell digestiu col·loca una fina sonda a través del nas que arriba fins a l’estómac del pacient.

La manometria rectal és una prova que serveix per mesurar el funcionament dels esfínters anals, la sensibilitat defecatòria i la capacitat impulsiva del boló fecal. Està indicada per al diagnòstic de patologies com la incontinència fecal, el restrenyiment i el dolor anal. La prova té una durada d’uns 20 minuts aproximadament.

 

8. PHMETRIA ESOFÀGICA 24 H.

PHMETRIA ESOFÀGICA 24 H.

La Phmetria esofàgica és una prova específica per quantificar la quantitat d’àcid que hi ha a l’esòfag, procedent de l’estómac, principal símptoma de la Malaltia per Reflux gastroesofàgic.

La sonda està col·locada durant 24 hores i durant aquest temps va manant el pH (grau d’acidesa) esofàgic a un registrador portàtil que ha de portar el pacient durant tot el temps.

Un cop passades les 24 hores, la sonda és retirada i el registrador portàtil lliurat a l’especialista perquè pugui determinar el diagnòstic i determinar el tractament més adequat.

 

9. SERVEIS DE MEDICINA INTERNA. ESTUDI DE FACTORS DE RISC. CONTROLS CARDIORESPIRATORIS

SERVEIS DE MEDICINA INTERNA. ESTUDI DE FACTORS DE RISC. CONTROLS CARDIORESPIRATORIS

Els factors de risc són circumstàncies o situacions que augmenten les probabilitats d’una persona de contraure una malaltia. Així doncs, el control de factors de risc permet evitar noves condicions de salut desfavorables.

 

10. SERVEI D’INFERMERIA (DUI) i SERVEI D’ATENCIÓ AL PACIENT

SERVEI D’INFERMERIA (DUI) i SERVEI D’ATENCIÓ AL PACIENT

Estem en contacte amb cada pacient per resoldre qualsevol dubte i imprevist que pugui sorgir. El nostre personal d’infermeria y administració, us mantindrà informat abans i desprès de proves invasives com endoscòpies y biòpsies

globoserveis-1